செக்ஸ் » முதலாளியும் செயலாளரும் குத கட்டாய காமம் உடலுறவு கொள்கிறார்கள்

05:00
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

செயலாளர் கட்டாய காமம் முதலாளியின் மேசையில் குத செக்ஸ் செய்வதற்காக தனது ஃபாலஸை மறந்துவிட்டார், அந்த நபர் சிறுமியிடம் ஒரு சங்கடமான கேள்வியைக் கேட்டபோது, ​​இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியேற ஒரு வழியைக் கண்டுபிடித்தார். அவள் விரைவாக முதலாளியை பேன்ட் இல்லாமல் விட்டுவிட்டு, அவனை உறிஞ்சி, ஒரு நக்கி கொடுத்து, தன்னை கழுதைக்குள் இழுக்கும்படி கேட்டாள். தலைவர் உடனடியாக இந்த கோரிக்கைக்கு இணங்கினார். அழகி குதத்தைப் பிடித்து வாயில் முடித்தார்.