செக்ஸ் » ஆசியர் ஒரு நாற்காலியில் சிற்றின்ப மென்மையான ஆபாச கழுதையில் சிக்கினார்

13:44
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

ஆசியால் ஹைப்பர் கவர்ச்சியான ஆசியனை எதிர்க்க முடியவில்லை, அதனால் அவளை உடலுறவு கொள்ள சிற்றின்ப மென்மையான ஆபாச வற்புறுத்த முயற்சிக்கக்கூடாது. அவரது ஆச்சரியத்திற்கு, அழகா ஒப்புக்கொண்டது ஒரு உன்னதமான அல்லது புற்றுநோய் கூட அல்ல, ஆனால் கனா தன்னை கழுதைக்குள் அனுமதிக்க முடிவு செய்தார். அவன் அவளை ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து, கழுதையை தனக்குத்தானே திருப்பிக்கொண்டு, ஒரு நேர்மையான நிலையில் மிருதுவான புள்ளியில் நுழைந்தான்.