செக்ஸ் » ரஷ்யாவில் திருமணத்திற்கு முன்பு ஒரு கற்பழிப்பு காமம் சாட்சியுடன் கடுமையான ஃபக்

08:17
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

சாட்சி மணமகனுக்கு திருமண ஆடையை அணிய உதவியதுடன், பிரச்சனையை முன்வைக்கவில்லை, ஆனால் முக்காடு மீது முயற்சி செய்ய இன்னும் நேரம் கிடைக்கவில்லை. நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில், ஒரு மனிதன் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவனைத் திருப்பி, தரையில் நேரடியாக ஒரு பெண்ணைக் கொடூரமாகப் பிடிக்க ஆரம்பித்தான். அறை அலறல்களும், பயமும், சிறுமியின் கண்ணீரும் நிறைந்தது ... கற்பழிப்பு காமம்