செக்ஸ் » ப்ரெசிக் பேக்கேஜிங் சிறந்த லெஸ்பியன் காமம் வடிவத்தில் ஆசிரியருக்கு பரிசு வழங்கினார்

06:36
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

அக்கறையுள்ள ஒரு மாணவர் தனது அன்பான ஆசிரியரை சிறந்த லெஸ்பியன் காமம் வாழ்த்த வந்து ஆணுறை வடிவில் ஒரு சிற்றின்ப பரிசைத் தயாரித்தார். அந்த பெண்மணி அதிர்ச்சியடையவில்லை, உடனடியாக வியாபாரத்தில் பசை சோதிக்க முன்வந்தார். இனிமையான செயல்முறை தொடங்குவதற்கு முன்பு, அவள் பையனின் முன் மண்டியிட்டு விரைவாக அவனது டிக்கை எழுத ஆரம்பித்தாள், அவளது துளைக்குள் இந்த தண்டுக்காக காத்திருந்தாள்.