செக்ஸ் » ஒரு ஜோடி நிர்வாணவாதிகள் இயற்கையில் சிற்றின்ப திகில் கதைகள் சூரிய ஒளியில்

01:14
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

சிறிய மார்பகங்களுடன் தனது காதலியுடன் சிற்றின்ப திகில் கதைகள் நிர்வாணமாக ஆடம்பரமாக ஆடைகளை அணிந்துகொண்டு இருவரும் சூரிய குளியல் எடுக்கத் தொடங்க படுக்கை விரிப்பில் அவருக்கு அருகில் படுத்துக் கொண்டனர். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு மறைக்கப்பட்ட கேமராவால் சுடப்பட்டனர், அவை அங்கு சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டன.