செக்ஸ் » ஒரு வயதான மனிதர் அப்பா காமம் இரண்டு சிறுமிகளை உலர்த்துகிறார்

02:05
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

இரண்டு மாணவர்கள் ஒரு முதியவரின் வீட்டை சுத்தம் செய்ய வந்தனர், அவர் வீட்டு வேலைகளுக்கு பதிலாக அவருடன் உடலுறவு கொள்ள ப்ளாண்ட்களை வற்புறுத்தினார். பெண்கள் வளாகங்கள் இல்லாமல் இருந்தனர், உடனடியாக அந்த முதியவருக்கு ஒரு தனியா கொடுத்தார். இதையொட்டி, அவர்கள் ஒரு அப்பா காமம் பெரிய சேவலை உறிஞ்சி மேலே உட்கார ஆரம்பித்தனர். பின்னர் அவர்கள் புற்றுநோயுடன் உடலுறவு கொண்டு 69 போஸில் ஒரு நக்கைக் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் கழுதையை நக்கினார்கள், அதை முதுகில் கொடுத்தார்கள், வயதானவர் வாயில் முடித்தார்.