செக்ஸ் » பையன் தனது உடைமைகளில் ஒரு கட்டப்பட்ட மிருகத்தன்மை காமம் காதலியைக் கொண்டிருந்தான்

03:00
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

பயங்கரமான மனிதன் ஏழை பொன்னிறத்தை ஒரு மர மேசையின் கால்களில் கட்டினான். அவள் ஓடாதபடி அவன் கால்களையும் கைகளையும் கறுப்பு நாடாவால் கட்டினான், அவள் மிருகத்தன்மை காமம் வாயைக் கூட தட்டினான். அதை புற்றுநோயால் போட்டு, மாலுமி உதவியற்ற பெண்ணின் புண்டையை கீழே இழுக்க ஆரம்பித்தான். பிச் எதிர்க்க முயற்சிக்கிறார், ஆனால் பயனில்லை.