செக்ஸ் » ஆசிரியரிடம் ஒரு சிற்றின்ப கதைகள் கால்களை விரிக்கவில்லை

06:41
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

ஒரு கடுமையான இயற்கணித ஆசிரியர் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவியின் வீட்டிற்கு வந்து அவரது முன்னேற்றத்தை சரிபார்க்க வந்தார். வழக்கம் போல் ஒரு பெண் ஒரு டியூஸுக்காக சிற்றின்ப கதைகள் காத்திருந்தாள். அதனால் பெற்றோர் மீண்டும் சத்தியம் செய்யவில்லை, டைரியில் தம்பதிகள் யாரும் இல்லை, அந்த பெண் தனது கால்களை அகலமாக மேசையில் உட்கார்ந்து தனது ஈரமான குகையின் நுழைவாயிலை தனது அன்பான ஆசிரியருக்காக திறந்தார். அவன் இளஞ்சிவப்பு நிற உள்ளாடைகளை கழற்றாமல் ஒரு அழகாவைப் பிடித்தான்.