செக்ஸ் » அவநம்பிக்கையான இரண்டு சிற்றின்ப ஆபாச மாணவர்கள் பேராசிரியர்களை திருப்திப்படுத்துகிறார்கள்

11:09
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

தோல்வியுற்ற மாணவர்கள் அவரது ஆசிரியருக்கு அவரது பாடத்தில் கடன் பெறுவதற்காக வருகை தந்தனர். சிற்றின்ப ஆபாச அவர்கள் அவரை பாலியல் ரீதியாக திருப்திப்படுத்தத் தயாராக இருந்தனர், உடனடியாக விவசாயிகள் மெருகூட்டத் தொடங்கிய அவர்களின் இனிமையான புண்டையைத் தாங்கினர். பின்னர் அவர் திரும்பப் பெறும் உறிஞ்சலைப் பெற்றார், இதையொட்டி விருந்தோம்பலாக திறந்த யோனி துண்டுகளை தனது எல்டாக் உடன் வரத் தொடங்கினார்.